fbpx

GDPR

На 25 май 2018 г. започна прилагането на Общия регламент относно защитата на личните данни при обработването им. (Регламент (ЕС) 2016/679).

GDPR позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре използването на техните лични данни.

В „По стъпките на Алеко с приятел“ анонимността на нашите регистрирани състезатели , защитата на личните данни и конфиденциалността при съхранението им са наш приоритет и ние следваме всички национални и Европейски изисквания и регулации за защита на личните данни .

По-долу можете да прочетете важни аспекти каква информация и лични данни събираме и как я управляваме, как се използва и с кого се споделя.

1.СЪБИРАНЕ ,ОБРАБОТВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ

Като в повечето уеб-сайтове , вие можете да посетите и нашият сайт без да разкривате самоличността си или други лични данни.

Ние събираме само информация и лични данни (наричани по-долу „Данни“), които вие предоставяте доброволно при ригистриране за участие в „По стъпките на Алеко с приятел“ , като попълните регистрационната ни форма , това са : Име и Фамилия ,ЕГН, Град Телефон , Имейл адресПол , Дистанция, Категория.

Длъжни сме да ви информираме , че за провеждането на състезанието „По стъпките на Алеко с приятел“ събира ,обработва и съхранява единствено и само информация от лични данни, необходими за изпълнението на тази цел, както следва:

– Име и Фамилия – необходими за идентифициране на участниците в класирането по дистанции .

– ЕГН – необходимо, единствено при желание на участника да бъде направена планинска застраховка в деня на състезанието от нас.

– Град – необходим за изготвяне на статистически анализ на участниците в „По стъпките на Алеко с приятел“

– Телефон – необходим за обратна връзка с участника при възникнали нередности по регистрацията за участие;

– Имейл адрес – необходим при въвеждане в портала за проверка на „ Регистрирани участници“ , дали участника има коректна регистрация в сайта на състезанието ;

– Пол – необходим за разпределение на участниците в класирането – жени/ мъже;

– Дистанция – необходима за изготвяне на стартови списъци по дистанции в „По стъпките на Алеко с приятел“

– Категория – необходима за изготвяне на стартови списъци по категория в „По стъпките на Алеко с приятел“

2.Съхраняване на данни

Ние съхраняваме всички данни, които подавате към нас , докато не оттглите писменно съгласието си. Имате право да поискате частично или пълно заличаване на Данните си по всяко време. Ние ще изпълним тези искания без забавяне.

  1. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДАННИ

По писмена заявка можете да получите информация за съхраняваните ви Данни по всяко време.

  1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не предоставяме Данните ,които събираме на трети страни. По-специално не продаваме, не отдаваме или не обменяме вашите Данни, освен ако това разкриване не да се изисква от закона или не е изрично описано по-долу.

  1. СИГУРНОСТ

Ние се грижим за сигурността на вашите Данни и използваме всички технически и организационни възможности за съхранене на Данни по начин, който е недостъпен за трети лица. Всички данни се съхраняват в сървър, който отговаря на висок стандарт за безопастност и е защитен срещу достъп на неоторозирани лица.

  1. ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В предвид интереса и нуждите на участниците в „По стъпките на Алеко с приятел“ , личните данни се запазват безсрочно или до момента на изявено писменно желаниеза изтриване от протоколите за класиране в различните дистанции.

  1. ДРУГИ ЛИЧНИ ДАННИ В НЕ ИНТЕРЕС НА „По стъпките на Алеко с приятел“

„По стъпките на Алеко с приятел“ не събира, обработва и съхранява други лични данни, включително субективни и „чувствителни“(етнос, религия, образование, сексуална ориентираност, политическа или друга принадлежност и тн.), които не са необходими за изпълнението на нашата цел за обработка и публикуване на финалните резултати ,постигнати от участниците в „По стъпките на Алеко с приятел“ по дистанции и категория.

Очакваме Ви!

село Железница кв. Царева махала, обръщалото на атобус 69

© Copyright 2018 ТД „Боерица“. Всички права запазени.