“Във възхищение и силно възбуждение”

Първата среща на Алеко с Черни връх, 1889 г. – „Пътеописанието” на Никола Тантилов, публикувано през 1907 г. във Възпоменателен...